Emil Šnaidauf

pedagog a popularizátor poznávání přírody

Emil Šnaidauf

Rodilý Berouňák, absolvent Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univezity Karlovy. Ve své původní profesi pedagoga působil na základních i středních školách berounského regionu. Je také popularizátorem poznávání přírody a krajiny, s důrazem na její ochranu. Ve své publikační činnosti pravidelně přispívá do odborných i populárních periodik, která se věnují přírodě a její ochraně. Zveřejnil řadu edukačních textů pro žáky a studenty, zejména v publikaci Regionální vlastivěda. Jeho celoživotním koníčkem je příprava a tvorba naučných stezek, a to nejen po textové, ale i obrazové stránce. Jeho současným působištěm je informační středisko chráněné krajinné oblasti Český kras ve Svatém Janu pod Skalou. V roce 2022 získal Cenu města Berouna za celoživotní aktivity při ochraně a tvorbě životního prostředí a za úspěšné šíření těchto myšlenek mezi odbornou i laickou veřejností, zejména mezi mládeží.

Nejnovější knihy autora