Jana Kubásková

ilustrátorka a autorka

Jana Kubásková

Vystudovala SPgŠ v Berouně. Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Masarykově univerzitě v Brně - obor výtvarná výchova pro základní a střední školy. V minulosti spolupracovala s Rodinným centrem Slunečnice jako lektorka tvořivých kurzů pro děti
i pro dospělé. Podílela se na pořádání soutěžních výstav Malé Berounále v Městské galerii Beroun. V současné době žije a tvoří na Tetíně. Je maminkou tří dětí. Vyučuje výtvarnou výchovu na Střední pedagogické škole v Berouně. Příležitostně se věnuje ilustrování knížek a navrhování interiérů pro děti. Mezi realizované projekty z posledních let patří například Barevná abeceda - ilustrovaný autorský pracovní sešit pro předškoláky a prvňáky, ilustrace ke knížce Heleny Beránkové - Kouzlení vše nezmění, účast v projektu Sreet Gallery Beroun (2012) nebo návrh interiéru herny a sálu Komunitního centra Koněprusy.

Nejnovější knihy autora

OKA mžiky


Jana Kubásková
Kateřina Mašatová

Barevná abeceda


Jana Kubásková