Martin Kuška

autor

Martin Kuška

Někdy dávno strojař, v posledních letech na volné noze. Životní otočka mu umožnila naplno se věnovat různorodé tvorbě, především psaní a produkci hudby. Věří, že se tím vrátil ke své podstatě a cítí za kreativní svobodu nepopsatelný vděk. Má touhu sdělovat, vyprávět. Rád vzpomíná na léta zrání v rodišti na okraji centrálních křivoklátských lesů. Na dobu, kdy prozkoumával rokle za vsí i vzdálená polesí a s kamarády stavěl bunkry v korunách stromů. Svůj vztah k místní krajině a přírodě obecně poprvé vyjádřil ve své knižní prvotině „Křivoklátsko – cesta do duše krajiny“, ale motivy Křivoklátska se objevily i na nosičích s jeho elektronickou hudbou, které vyšly u zámořských hudebních vydavatelství. Ctí přístup, že myšlenku by měl následovat čin. A proto nevylučuje ani další tvorbu vztaženou k rodnému kraji a širšímu okolí, ať už bude v knižní, hudební nebo jiné podobě.

Nejnovější knihy autora