Sumit Mullick

autor

Sumit Mullick

„Žiji v Indii, kde pracuji a píšu. Pocházím z Kalkaty, kde jsem strávil svá formující léta. Cítím, že Indie je pro psaní fantastickým místem. Indie, která
je jak moderní, tak starodávná, a často lavíruje mezi těmi dvěma. To se pak projevuje v některých velmi legračních sociálních normách a zmatené defi nici morálky. Jako spisovatel věřím, že je mou zásadní povinností toto zmatení snižovat a napomáhat pochopení. Pochopení s sebou obvykle přináší pokrok a pokrok většinou přináší spokojenost.“

Nejnovější knihy autora

Miluj bližního svého

Love and War
Sumit Mullick