Vladimír Kiseljov

malíř a scénograf

Vladimír Kiseljov

Absolvent SŠUŘ Brno a JAMU Brno, realizoval více než 80 svých samostatných výstav obrazů (mj. Galerie kritiků v Praze, Mezinárodní výstava současného výtvarného umění Florence Biennale 2009 a 2014, v Lipsku 2011, v Zadaru v Chorvatsku 2012, v roce 2013 v Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu ve Skotsku, Vídni, Kodani, Římě aj.) a 9 realizací velkých nástěnných maleb, malovaných naživo před publikem s hudbou jako performance.

V roce 2018 mu byly uděleny dvě významné ceny. Cena „Goldene W“ za uměleckou a vědeckou tvorbu na mezinárodním kongrese v Innsbrucku - a cena za interakci na mezinárodním divadelním festivale v Casablance v Maroku.

 

Nejnovější knihy autora