Antistresové omalovánky

Mgr.A. Andrea Borovská
Antistresové omalovánky

Nabídku upomínkových předmětů Lesnického parku Křivoklátsko by měly rozšířit i antistresové omalovánky. Tento trendový produkkt si nachází odezvu u dětské - a překvapivě i dospělé - věkové kategorie. V předloženém návrhu byly zpracovány motivy zvířat i rostlin, které jsou typické pro oblast Křivoklátska. Samozřejmě se jedná o stylizované autorské vyjádření, které však respektuje hlavní poznávací rysy zobrazovaných objektů. S krátkým textovým výkladem pak omalovánky nepostrádají i edukativní rozměr.