Čertovy schody k bezpečnosti

Kameel Machart
Čertovy schody k bezpečnosti

Vápenka Čertovy schody (patřící pod belgickou skupinu Lhoist) iniciovala vznik systému vnitřní bezpečnosti, který nazvala "Čertovy schůdky k bezpečnosti": Naším úkolem bylo dát tomuto čertíkovi tvář a vybavit jej na cestu po areálu. Po delším hledání tedy vznikl typ maskota, který je jakýmsi průvodcem návštěvníků v areálu společnosti. Našel si své místo nejen na informačních panelech, ale také na tiskovinách a reklamních předmětech. S postavou čertíka je propojen i symbol "schůdků" různé barevnosti, z nichž každý barevný tón určuje konkrétní bezpečnostní zónu, v které se uživatel pohybuje.