Keramické práce Květy Makovské

Daniel Kreissl
Keramické práce Květy Makovské

Pro nově vytvořenou webovou galerii keramičky a výtvarnice Květy Makovské jsme pořídili kompletní fotodokumentaci jejího díla. Převážně se jedná o rozměrné figurální plastiky, ale i menší keramické objekty.