Měsíčník pro Odolenu Vodu

Ing. Lukáš Münzberger
Měsíčník pro Odolenu Vodu

Pravidelný měsíčník pro město Odolena Voda představuje jednu z několika periodických tiskovin, které naše společnost zpracovává - od sazby až po výrobu a distribuci. Netřeba dodávat, jak zásadní roli při přípravě časopisů hraje rychlost grafiků a sazečů. Někdy jde doslova o minuty, ale nakonec se vždy časopis dostane ke svým čtenářům včas.