Moje chytrá knížka

Kameel Machart
Moje chytrá knížka

Rozsáhlý projekt původně vznikal jako učebnice prvouky pro 3. ročník základní školy. Následně byl pod novým názvem vydán samostatně. Kromě vynikajícího textu Jiřího Chalupy tvoří postatnou složku knihy i její obrazová část. V ilustracích nechybí nadsázka, humor, výtvarná zkratka. Kniha textovou i obrazovou formou shrnuje vše podstatné, co by malý čtenář tohoto věku měl znát o světě, jež ho obklopuje (a možná i něco víc...).