Obrázky z minula

Kameel Machart
Obrázky z minula

V souvislosti s oslavou Dnů evropského dědictví vycházela v Berouně po řadu let kulturní revue Můj Beroun, jejíž součástí byl vždy jeden díl ilustrovaných berounských pověstí, zápisů z kronik, článků z dobového tisku či soudniček. Po skončení vydávání této revue vyšly tyto krátké ilustrované příběhy v samostatné knižní podobě, která dostala titul "Obrázky z minula". Na vydání knihy se spolupodílelo Muzeum Českého krasu v Berouně. Slavnostního křtu knihy se ujal herec Tomáš Hanák.