Plakáty všech rozměrů a barev :)

Kameel Machart
Plakáty všech rozměrů a barev :)

Běžnou součástí naší produkce jsou velkoplošné plakáty. Zajišťujeme nejen jejich návrh a grafické zpracování, ale postaráme se i o výrobu. Nejčastějším formátem jsou rozměry A2 nebo A1. Pro grafika i diváka samozřejmě platí: Čím větší, tím lepší...