"Skládačka" pro Grunt Galatík

Mgr.A. Andrea Borovská
"Skládačka" pro Grunt Galatík

Vytvořit trvalé logo pro dynamicky se rozvíjející společnost nebývá snadné, často je to spíše nemožné... V případě Gruntu Galatík jsme proto volili koncept, který umožňuje plynule přidávat a rozvíjet činnost a prvky firemního stylu tak, aby přitom byla zachována jednotná korportání identita. Základem dynamického loga je znásobené písmeno G, z kterého je možno dále poskládat symboly pro nově vznikající činnosti společnosti - a přitom zachovat tolik potřebnou jednotu a ucelený výraz.


Autoři

Další práce

Taxi FAIR PLACE


Mgr.A. Andrea Borovská

Zlatnictví Jan Kos


Mgr.A. Andrea Borovská

Všeradova země


Mgr.A. Andrea Borovská