Soutěž na nové logo pražské filosofické fakulty

Kameel Machart, Mgr.A. Andrea Borovská
Soutěž na nové logo pražské filosofické fakulty

Pražská filosofická fakulta Univerzity Karlovy před několika týdny vypsala veřejnou výtvarnou soutěž na zpracování nového loga fakulty. Základním zadáním bylo zpracovat původní otisk historické barekoní pečeti fakulty, na které je zobrazena Kateřina Alexandrijská se svými atributy - ozubeným kolem, knihou a ratolestí. Předložený návrh měl zároveň zapadat do aktuálního vizuálního stylu Univerzity Karlovy. zadavatel nakonec z předložených výtvarných návrhů žádný nevybral...