Zámecký dvůr Všeradice

Zámecký dvůr Všeradice

Na záčátku stálo logo a jednotný vizuální styl pro zámecký dvůr ve Všeradicích. Postupně se spolupráce rozvinula do řady dílčích tiskovin a propagačních předmětů. Hlavním motivem zůstává spojení Všeradic s osobou slavné rodačky - kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigovové. Spojujícím sloganem všech výstupů zámeckého dvora je heslo "Z lůna Všeradovy země".