Vraní skála
místo vzpomínek na roky válečné i čas svobody

Blahoslav Havránek
Vraní skála

  • formát: 190 x 190 mm
  • rozsah: 128 stran
  • vazba: šitá
  • datum vydání: 04/2012

Kniha zachycuje autentické vzpomínky pamětníka, rodáka ze Svaté a milovníka zdejšího kraje, který očima svého dětství poodkrývá zdejší události od roku 1939, přes válečný čas, s důrazem na pohnuté události závěrečných let druhé světové války, až k době několika svobodných poválečných let. Nejedná se o odbornou historickou publikaci, ale o žánr vzpomínek, v kterých jsou popisovány události viděné dětským pohledem. O to více poutavěji vyznívá celkový text, protože se jedná o vzpomínky nezkreslené a autentické...

Důležitou obsahovou i estetickou součást knihy tvoří dobové fotografie z archivu autora i kresby a ilustrace výtvarníka a rodáka ze Svaté Jiřího Vydry, který je autorovým přítelem od dětských let a který také žije v tomto kraji. Touto spoluprácí autora textu s autorem ilustrací se tak zaklenuje pomyslný oblouk událostí a osudů: oba autoři si již v chlapeckém věku slíbili, že „jednou spolu dají dohromady knihu“, a po mnoha desítkách let se tento klukovský slib naplňuje...

Blahoslav Havránek
Narodil se roku 1933 v rodině krejčího jako druhý syn. Vyrůstal v malém rodinném domku ve vesničce Svatá, na samém kraji křivoklátských lesů, blízko přírodě, kterou miluje. Rok 1939 byl pro něj velmi důležitým životním mezníkem – začal navštěvovat obecnou školu ve Svaté, začal se učit hrát na housle – ale také mu do dětského života vstoupila druhá světová válka...
Do měšťanské školy chodil v Králově Dvoře – Počaplech, pěšky, šest dnů v týdnu, za každého počasí... V roce 1948 nastoupil na Obchodní akademii v Berouně, kde složil maturitní zkoušku. Na umístěnku pak nastoupil do n.p. Hrudkovny a pak následovala vojna. Po návratu nastoupil do Králodvorských železáren, kde si prošel profese od skladníka, přes mistra, a po složení maturity na kladenské hutní průmyslovce řídil slévárnu tlakové litiny. Po roce 1968 pracoval u stavebního družstva, později se vrátil k profesi do výzkumného ústavu hutnictví železa v Karlštejně. V roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva obce Hudlice. Připadl mu úkol řídit obec a tuto práci zastával plných dvanáct let. Nyní je již v důchodu a spolu se svojí manželkou žije v Hudlicích.

Jiří Vydra
Malíř, sochař a fotograf Jiří Vydra (nar. 1938) žije a tvoří v obci Svatá na Berounsku. Jiří Vydra je renesanční člověk, milující svůj kraj od hvozdů křivoklátských po zbirožské panství, přes brdské lesy údolím Berounky po panství karlštejnské. Kromě tvorby sochařské a grafi cké převážně zachycuje krásu křivoklátských hvozdů, ale hlavně miluje řeku Berounku s jejími barevnými proměnami, spojenými s lidskými životy, které se do její tváře promítají. Ilustrátora Jiřího Vydru můžete najít na straně 29 na fotografi i s panem Helebrantem.

číst více

Autoři knihy

Podobné knihy

Povídky ke kávě IV.

aneb Jak přežít dětství
Hana Hrabáková

Generálův deník


Alois Vicherek

Venerologie:

100 otázek a odpovědí...
Přemysl Procházka