elektronické knihy

Nakladatelství Machart se již v polovině roku 2010 začalo intenzivně připravovat na nový fenomén na českém trhu s knihami – na elektronické knihy. Velkou část své knižní produkce nabízí čtenářům ve formátu e-knih a tuto službu se rozhodlo poskytovat i nakladatelům, kteří zatím s elektronickými knihami nemají velké zkušenosti nebo nemají vlastní kapacitu na rozsáhlou konverzi svých knih do elektronické formy.

Tvorba elektronických knih má svoje významná specifika, která je potřeba respektovat, aby výsledný produkt byl pro čtenáře příjemný ke čtení a poskytoval mu veškeré výhody, které nový technický formát knih nabízí. Nakladatelství Machart klade velký důraz nejen na bezchybnou technickou a formální úroveň e-knih, ale také na jejich grafickou kvalitu, v rámci specifik, které tato forma nabízí.

Nakladatelství Machart nabízí nakladatelům konverzi knižní produkce do formátu e-knih nebo přípravu k vydání zcela samostatných e-knih, které nemusí mít klasickou tištěnou podobu.