Finanční a ekonomická gramotnost

Kameel Machart
Finanční a ekonomická gramotnost

Tolik potřebná učebnice "Finanční a ekonomická gramostnost pro základní školy a víceletá gymnázia" vznikla v nakladatelství Scientia, které na jejím vydání spolupracovalo s Českou národní bankou. Autorem ilustrací je Kameel Machart, jehož úkolem bylo text obrazovým doprovodem maximálně zpřístupnit a zatraktivnit pro danou cílovou skupinu. Součástí projektu je i vydání pracovních sešitů pro studenty a učitelských příruček pro pedagogy.