Videomedailonek: František Hampl

Kameel Machart

Františku Hamplovi byla udělan Cena města Berouna 2018 za jeho dlouholeté působení na celé generace studentů berounského gymnázia a vytváření jejich pozitivního vztahu k životu. Naším úkolem bylo zpracovat krátký videomedailonek, který by oceněného představil publiku při slavnostním předávání cen.


Autoři

Další práce

Filmový medailon Zdeňka Zůny


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Filmový medailon Vladimíra Izbického


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Znělka Talichova Berouna


Kameel Machart
Daniel Kreissl