Videomedailonek: Karel Žák

Kameel Machart

Dne 19. října 2017 se v berounském společenském domě Plzeňka konal slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného Československého státu. Na programu bylo kromě jiného slavnostní předávání Cen města Berouna. Zastupitelé města rozhodli, že Cena města za rok 2017 bude udělena berounské nakladatelce a fotografce Marii Holečkové a geologovi a popularizárovi vědy Karlu Žákovi. Při této příležitosti byly promítnuty filmové medailonky jednotlivých oceněných, které připravilo studio Machart..


Autoři

Další práce

Filmový medailon Zdeňka Zůny


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Filmový medailon Vladimíra Izbického


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Znělka Talichova Berouna


Kameel Machart
Daniel Kreissl