Po stopách českých králů

Kameel Machart
Po stopách českých králů

CYKLO… Motiv cyklostezky je v celkovém konceptu značky přítomen stylizovanou siluetou cyklisty. Tuto siluetu jedoucí postavy vyjadřuje bílý tvar cyklistovy hlavy a zjednodušené grafické vyjádření symbolu jízdního kola. …STEZKA… Princip stezky či cesty je vyjádřen bílou klikatící se linkou, která protíná barevné podkladové pole. Zároveň bychom v tomto tvaru mohli hledat symbol řeky, která je pro linii cyklotrasy důležitým prvkem. …PO STOPÁCH ČESKÝ KRÁLŮ Podtitul cyklostezky vážící se k historii pojednaného území, je vyjádřen stylizovaným tvarem výsostného znaku českách králů - královské koruny. Ta svým tvarovým konceptem nejvíce evokuje svatováclavské korunovační klenoty císaře a krále Karla IV.

 


číst více

Autoři

Další práce

Taxi FAIR PLACE


Mgr.A. Andrea Borovská

Zlatnictví Jan Kos


Mgr.A. Andrea Borovská