KURÝR pro Carrier

Ing. Lukáš Münzberger
KURÝR pro Carrier

Specifickou kategorii v přípravě a produkci periodických tiskovin tvoří časopisy a zpravodaje určené pro interní potřebu společností a firem. Jedním z takových je i čtvrtletník pro společnost Carrier, který je určen kmenovým zaměstnancům. V takto koncipovaných tiskovinách je potřeba respektovat vizuální styl dané společnosti a podřídit se jejím pravidlům. Přesto nemusí jít vždy o všední grafické řešení - v případě časopisu KURÝR se podařilo zvolit atypický formát i vzdušnou a moderní grafiku.