Via Carolina

Via Carolina

Časopisem Via Carolina logicky pokračuje dosavadní spolupráce s Místní akční skupinou Karlštejnsko, která před několika lety započala návrhem a realizoací logotypu a jednotného vizuálního stylu. Místní akční skupina touto periodickou formou informuje své členy i zájemce o členství o projektech, které se díky vzájemné spolupráci podařilo realizovat.