Videomedailonek: Peter Kuhar

Kameel Machart

Peteru Kuharovi byla udělena Cena města Berouna 2018 za šíření dobrého jména města Berouna, v zahraničí a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou kulturou, vedoucí k obohacování kulturního života města. Naším úkolem bylo zpracovat krátký videomedailonek, který by oceněného představil publiku při slavnostním předávání cen.


Autoři

Další práce

Filmový medailon Zdeňka Zůny


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Filmový medailon Vladimíra Izbického


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Znělka Talichova Berouna


Kameel Machart
Daniel Kreissl